8. การปรับแต่งหน้า Footer

คลิกการปรับแต่งเมนูด้านซ้าย Footer  การตั้งค่าส่วนนี้จะถูกปิดใช้งานหากมีการเพิ่มวิดเจ็ตใน Footbar

  • Backgroung พื้นหลัง
  • Text สีข้อความ
  • Link สีข้อความที่เป็นลิงก์
  • Link: Hover สีข้อความที่เป็นลิงก์ เมื่อนำเมาส์ไปชี้/คลิก

์์Note ช่องสำหรับเพิ่มข้อความ Copyright