3. การปรับแต่งหน้า General

การปรับแต่ง Website Layout เป็นการกำหนดรูปแบบเว็บที่ต้องการแสดง

คลิก -> Full Width แสดงเต็มหน้าเบราว์เซอร์

คลิก -> Boxed รูปแบบกล่อง กว้าง 1,000px จัดกึ่งกลาง

Load Font Awesome 5 ( เว็บAwesome ) เปิด – เพื่อต้องการแสดงไอคอนที่เราได้กำหนดในเมนูหรือที่อื่นๆ ***ต้องบันทึกแล้วรีเฟรชก่อน

Show Admin Bar แสดงเมนูบาร์ของแอดมินในด้านบนของเว็บ  ***ต้องบันทึกแล้วรีเฟรชก่อน

Default Button ปุ่มทั่วๆ ไป (คลาส .button) ใน WooCommerce มักเป็นสีเทา

  • Backgroung สีปุ่ม
  • Backgroung : Hover สีปุ่มเมื่อนำเมาส์ไปชี้/คลิก
  • Text  สีตัวอักษรบนปุ่ม
  • Text : Hover สีตัวอักษรบนปุ่ม เมื่อนำเมาส์ไปชี้/คลิก

Primary Button ปุ่มหลัก (คลาส .btn-primary สำหรับคนใช้ Bootstrap หรือคลาส .button.alt สำหรับคนใช้ WooCommerce) มักเน้นสีให้ชัดเจน กดง่าย

  • Backgroung สีปุ่ม
  • Backgroung : Hover สีปุ่มเมื่อนำเมาส์ไปชี้/คลิก
  • Text  สีตัวอักษรบนปุ่ม
  • Text : Hover สีตัวอักษรบนปุ่ม เมื่อนำเมาส์ไปชี้/คลิก