6. การปรับแต่งหน้า Shop

คลิกการปรับแต่งเมนูด้านซ้าย Shop Layout  กำหนดการแสดงในส่วนของเมนูบาร์

Shop Highlight Border การกำหนดค่าสีไฮไลต์ ในแสดงหน้าสินค้าและตร้าสินค้า

Sale Badge Color กำหนดสีของป้ายลดราคาในหน้ารวมสินค้าและรายละเอียดสินค้า

Price Color กำหนดสีของราคาสินค้าในหน้ารวมสินค้าและรายละเอียดสินค้า

Page Builder on Shop Page? กำหนดค่าการแสดงสินค้าหน้าแสดงสินค้า

Hide Add to Cart Button? ตั้งค่าการแสดงปุ่มหยิบใส่ตะกร้าสินค้าในหน้ารวมสินค้า

Hide Related Products? ตั้งค่าการแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องในหน้ารายละเอียดสินค้า

Products Per Page กำหนดการแสดงจำนวนสินค้าหน้ารวมสินค้า