9. การปรับแต่งหน้า Widget

การปรับแต่งหน้า วิดเจ็ด ไม่ควรปรับในส่วนนี้เพราะฟีเจอร์ในการปรับแต่งไม่ครบและปรับแต่งยาก

ควรปรับแต่งในส่วนของ วิดเจ็ด เฉพาะที่มีฟีเจอร์ช่วยในการปรับแต่งเมนู คลิก รูปแบบเว็บ > วิดเจ็ด

ส่วนทางด้านซ้ายจะเป็นฟีเจอร์ที่เราได้ติดตั้งทั้งหมด

ส่วนด้านขวาเป็นส่วนที่เราลากฟีเจอร์ไปไว้ตามส่วนต่างๆของหน้า

เพิ่มฟีเจอร์ลงในส่วนที่ต้องการให้แสดง

เมื่อต้องการแสดงวิตเจ็ตในหน้าใดๆควรตั้งค่าของ เทมเพลต ให้เป็นวิดเจ็ตนั้นๆ

วิดเจ็ตที่เลือกไว้ก็จะแสดงในหน้าที่กำหนดเทมเพลตไว้