ชุดคิททำเว็บSeed Kit

ธีมหลัก, ตัวอย่างเว็บ, ฟอนต์ และ คอร์สออนไลน์ นำไปใช้ได้ไม่จำกัดจำนวน อัพเดทฟรี 2 ปี

Seed Kit

ธีมหลัก

SEED ธีมเริ่มต้นสำหรับนักพัฒนา
PLANT   ธีมเอนกประสงค์สำหรับผู้ใช้ทั่วไป

ธีมเสริม

องค์กรร้านเล็กเล็ก • อารัมภบท • ผล/งาน

ฟอนต์

เมล็ดพันธุ์ น้ำหนักมาตรฐาน (Regular)

คอร์สออนไลน์

เริ่มตั้งแต่พื้นฐาน จนสร้างเว็บไซต์/ร้านออนไลน์ได้ รวมถึงการเขียนธีมเวิร์ดเพรสใช้เอง มีโฮสติ้งติดตั้งเวิร์ดเพรสให้พร้อมเริ่มเรียนได้ทันที มีเว็บบอร์ด ถาม-ตอบ ให้ปรึกษาและส่งการบ้าน

อัพเดทฟรี 2 ปี ใช้กับกี่เว็บก็ได้


ดูรายละเอียดชุทคิท